INTEGRITETSPOLICY

Tattoo Temporary respekterar integriteten hos besökarna på webbplatsen, särskilt besökarnas rättigheter när det gäller automatisk behandling av personuppgifter. På grund av full öppenhet gentemot våra kunder har vi därför formulerat och genomfört en policy för dessa behandlingar, deras syfte och de möjligheter som de registrerade har att utöva sina rättigheter på bästa sätt.

För ytterligare information om skydd av personuppgifter, besök personuppgiftsmyndighetens webbplats: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl .

Innan du godkänner användningen av cookies och andra spårningssystem på webbplatsen placerar vi inte icke-anonymiserade analytiska cookies och/eller spårningscookies på din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Genom att fortsätta besöka webbplatsen godkänner du följande användarvillkor.

Den aktuella versionen av sekretesspolicyn som finns på webbplatsen är den enda version som gäller så länge du besöker webbplatsen, tills en ny version ersätter den aktuella versionen.

Artikel 1 – Rättsliga bestämmelser

 1. Webbplats (nedan även “webbplatsen”): tattoo-temporary.co.uk

Artikel 2 – Tillgång till webbplatsen

Tillgång till och användning av webbplatsen är strikt personlig. Du får inte använda denna webbplats och de uppgifter och den information som finns på den i kommersiellt, politiskt eller reklamsyfte eller för kommersiella erbjudanden, och i synnerhet inte för oönskade elektroniska erbjudanden.

Artikel 3 – Webbplatsens innehåll

Alla varumärken, bilder, texter, kommentarer, illustrationer, (animerade) bilder, videobilder, ljud samt alla tekniska tillämpningar som kan användas för att driva webbplatsen och mer allmänt alla komponenter som används på denna webbplats är skyddade av immaterialrätt enligt lag. Det är strängt förbjudet att på något sätt reproducera, upprepa, använda eller anpassa hela eller en del av den, inklusive de tekniska tillämpningarna, utan föregående skriftligt medgivande från den ansvariga personen. Om administratören inte vidtar omedelbara åtgärder mot ett intrång kan detta inte tolkas som ett tyst samtycke eller ett avstående från rättsliga åtgärder.

Artikel 4 – Förvaltning av webbplatsen

För att webbplatsen ska kunna förvaltas på rätt sätt kan administratören när som helst:

 • avbryta, avbryta eller begränsa tillgången till hela eller delar av webbplatsen för en viss kategori av besökare
 • ta bort all information som kan störa webbplatsens funktion eller som bryter mot nationell eller internationell lag eller mot internetentikett.
 • göra webbplatsen tillfälligt otillgänglig för att utföra uppdateringar

Artikel 5 – Ansvarsområden

Operatören ska under inga omständigheter vara ansvarig för eventuella fel, störningar, svårigheter eller avbrott i webbplatsens funktion, vilket leder till att det är omöjligt att få tillgång till webbplatsen eller någon av dess funktioner. Du ansvarar själv för hur du ansluter till webbplatsen. Det är upp till dig att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda din utrustning och dina data från bland annat virusattacker på Internet. Dessutom är du ansvarig för de webbplatser och uppgifter som du använder på internet.

Administratören är inte ansvarig för eventuella rättsliga åtgärder som vidtas mot dig:

 • på grund av användningen av webbplatsen eller de tjänster som är tillgängliga via Internet
 • för att ha brutit mot villkoren i denna sekretesspolicy

Operatören är inte ansvarig för eventuella skador som du själv eller tredje part eller din utrustning åsamkar dig till följd av din anslutning till eller användning av webbplatsen. Du ska avstå från att vidta några åtgärder mot administratören till följd av detta.

Om operatören blir inblandad i en tvist till följd av din användning av denna webbplats har operatören rätt att få ersättning från dig för alla skador som den har lidit och kommer att lida till följd av detta.

Artikel 6 – Insamling av uppgifter

Dina uppgifter samlas in av Tattoo Temporary. Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person; en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller en eller flera faktorer som kännetecknar den fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten.

De personuppgifter som samlas in på webbplatsen används huvudsakligen av operatören för att upprätthålla relationer med dig och, i förekommande fall, för att behandla dina beställningar.

Artikel 7 – Dina rättigheter när det gäller dina uppgifter

Enligt artikel 13.2 b i AVG har var och en rätt att få tillgång till, rätta eller radera sina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dem, samt rätt att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på klantenservice@tattoo-tijdelijk.nl.

Varje sådan begäran ska åtföljas av en kopia av en giltig identitetshandling, på vilken du har satt din namnteckning och där du anger den adress där du kan kontaktas. Inom en månad efter det att begäran har lämnats in får du ett svar på din begäran. Beroende på hur komplexa ansökningarna är och hur många ansökningar som lämnas in kan denna tidsfrist vid behov förlängas med två månader.

Artikel 8 – Behandling av personuppgifter

Om besökaren misstänks för brott mot lagar eller förordningar och myndigheterna kräver personuppgifter som administratören samlat in för detta, kommer de att lämnas ut till myndigheterna efter en uttrycklig och motiverad begäran från dessa myndigheter, varefter sådana personuppgifter inte längre kommer att omfattas av skyddet enligt bestämmelserna i denna integritetspolicy.

Om viss information är nödvändig för att få tillgång till vissa funktioner på webbplatsen kommer den ansvariga parten att ange att informationen är obligatorisk när den begär uppgifterna.

Artikel 9 – Kommersiella erbjudanden

Du kan få kommersiella erbjudanden från administratören. Om du inte vill ta emot dem (längre) kan du skicka ett e-postmeddelande till följande adress: klantenservice@tattoo-tijdelijk.nl.

Om du stöter på personuppgifter under ditt besök på webbplatsen måste du avstå från att samla in dem eller från att använda dem på annat sätt utan tillstånd samt från alla handlingar som kränker personernas privatliv. Administratören är under inga omständigheter ansvarig i ovanstående situationer.

Artikel 10 – Lagringstid för uppgifter

De uppgifter som webbplatsoperatören samlar in kommer att användas och lagras under den tid som lagen föreskriver.

Artikel 11 – Cookies

 1. En cookie är en liten textfil som placeras på din dators hårddisk när du besöker vår webbplats. En cookie innehåller uppgifter så att du kan kännas igen som besökare varje gång du besöker vår webbplats. Det är då möjligt att ställa in vår webbplats specifikt för dig och göra det lättare att logga in. När du besöker vår webbplats visas en banner som informerar dig om användningen av cookies. Genom att fortsätta att använda vår webbplats godkänner du att den används. Ditt samtycke är giltigt i 13 månader.
 2. Vi använder följande typer av cookies på vår webbplats:

– Funktionella cookies: som sessions- och inloggningscookies för att spåra sessions- och inloggningsinformation.

– Anonymiserade analytiska cookies: för att få en inblick i besöken på vår webbplats baserat på information om antalet besökare, populära sidor och ämnen. Detta gör det möjligt för oss att bättre anpassa kommunikation och information till behoven hos besökarna på vår webbplats. Vi kan inte se vem som besöker våra webbplatser eller från vilken dator besöket sker.

– Spårningscookies: t.ex. reklamcookies som är utformade för att visa relevanta annonser. Personliga intressen kan härledas från information om besökta webbplatser. Detta gör det möjligt för organisationer att visa sina webbplatsbesökare målinriktade annonser, till exempel. Spårningscookies gör det möjligt att skapa profiler av människor och behandla dem olika. Spårningscookies behandlar vanligtvis personuppgifter.

 1. Mer specifikt använder vi följande cookies:

– Facebook (spårningscookie)

– Google Adwords (spårningscookie)

 1. När du besöker vår webbplats kan cookies från den registeransvarige och/eller tredje part installeras på din utrustning.
 2. För mer information om användning, hantering och radering av cookies för varje typ av operativsystem, kan du läsa följande länk: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Bildmaterial och erbjudna produkter

Inga rättigheter kan härledas från bilderna på de produkter som erbjuds på webbplatsen.

Artikel 13 – Tillämplig lag

Dessa villkor regleras av nederländsk lag. Domstolen i administratörens hemvist ska ha exklusiv behörighet i alla tvister som rör dessa villkor, utom när ett lagstadgat undantag gäller.

Artikel 14 – Kontakt

För frågor, produktinformation eller information om själva webbplatsen, vänligen kontakta: Kundtjänst, klantenservice@tattoo-tijdelijk.nl.